Přeskočit na obsah

O nás

Praktický lékař Přerov

MUDr. Ladislav Štěpánek, Ph.D.

V roce 2015 dokončil Lékařskou fakultu Karlovy univerzity v Hradci Králové. Poté zahájil specializační vzdělávání v oboru Všeobecné praktické lékařství, které v roce 2019 úspěšně zakončil atestační zkouškou. Vedle pokračující práce praktického lékaře pro dospělé byl do května 2022 zaměstnán jako lékař Kliniky pracovního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc. Souběžně s výkonem práce lékaře též působí na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, nejprve jako asistent a po dokončení doktorského studia jako odborný asistent na Ústavu veřejného zdravotnictví. V červnu 2022 převzal ordinaci praktické lékařky MUDr. Evy Novákové a vedle toho nadále externě působí na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jako odborný asistent.

Aktivně se účastní celostátních odborných konferencí a publikuje odborné práce zaměřené na oblast veřejného zdravotnictví, metabolických onemocnění a pracovního lékařství.

MUDr. Eva Nováková

Paní doktorka příležitostně zastupuje.

Lucie Knoppová

Všeobecná zdravotní sestra.